Jedna z nejdůležitějších věcí mezi prodejcem a zákazníkem je důvěra. Proto zatím jako jediní prodejci kratomu v České republice máme vlastní laboratorní testy, díky kterým Vám můžeme dát kvalitní a nezávadný produkt. Tyto zmíněné testy byly provedeny ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Náš produkt tedy prochází dvojím testováním kvality. Náš dodavatel z USA je v asociaci  AKA (American Kratom Association) a náš produkt splňuje standardy kvality GMP (Good Manufacturing Practices). Jedna z podmínek jsou namátkové testy třetích stran. Proto je velice důležité, aby náš produkt byl vysoce kvalitní.

A proč jsme si vybrali dodavatele z USA?

Náš kratom pochází původně Indonésie, tak jako většina kratomu, ale rozdílů je hned několik. V Indonésii je pěstování kratomu jedním z hlavních zdrojů obživy. V mnoha případech takoví dodavatelé nemají prostředky k otestování svého produktu v laboratoři a většinou se na konec prokáží falešným laboratorním testem od jiného dodavatele kratomu. Většina prodejců v České republice dováží kratom právě z Indonésie od výše zmíněných farmářů. Výhodou je především nízká pořizovací cena, ale bohužel také málo informací o daném produktu.

Vzhledem k tomu, že kratom není v ČR schválený jako potravina, prodejce nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a nezávadnost. 90% objemu dováženého kratomu nemá laboratorní testy. Takovýto kratom může obsahovat bakterie salmonely, streptokoka či různé druhy plísní.

Proto jsme se rozhodli dovážet do ČR již testovaný produkt. Náš kratom je totiž na všechny výše zmíněné věci testován. Nejprve je testován dodavatelem, kdy před samotným testováním navíc prochází trojitou filtrací a pasterizací při ultra vysokých teplotách (UHT). Dále prochází laboratorním testem v ČR ve spolupráci s již zmíněnou Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze

Proto můžeme poskytnout svým zákazníkům opravdu vysoce kvalitní produkt a to je náš hlavní cíl.